Traumebehandling

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Traumebehandling Psykolog Oslo
Traumebehandling – Psykologen i Oslo

EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing er en annerkjent traumebehandlingsmetode utviklet av amerikanske Francine Shapiro. Jeg fikk min opplæring her i Norge av Roger Solomon. Metoden innebærer at man aktiverer vonde minner, bearbeider disse gjennom visualiseringsmetoder samtidig som man stimuleres bilateralt (øyebevegelser, skuldertapping). Jeg bruker ofte metoden uten den bilaterale stimuleringen. Forskning har vist at det som er det essensielle ved effektive traumebehandlingsmetoder er at vonde minner kan hentes frem, sanseinntrykk, tanker og følelser knyttet til minnene blir bearbeidet, og ny informasjon om det vonde blir integrert.


Traumebehandling

Jeg jobber aktivt for å lære mine klienter teknikker for å håndtere tankene sine. Øvelser, artikler og lydfiler er del av behandlingsforløpet. Anne Selvik, Ph.D. Psykologspesialist

Kontakt Psykologen i Oslo