Psykologen i Oslo – psykolog for alle

Psykologen i Oslo – psykologspesialist med lang erfaring i hjertet av Oslo

Psykologspesialist Anne Selvik, Ph.D. holder åpent for vanlig praksis med klienter på kontoret. Utvidet åpningstid: 8-19. Du kan velge å ha online konsultasjoner. Therapy is also offered in English.

Psykologen i Oslo

Psykolog for alle. Sentralt i Oslo sentrum

Velkommen til psykologen i Oslo

Anne Selvik er psykolog med over 25 års psykoterapi erfaring. Hun har psykologutdannelsen sin fra USA og har tatt doktorgrad innenfor feltet personlighetstesting.

Psykolog sentralt i Oslo Sentrum

Psykolog Anne Selvik
Psykologspesialist Anne Selvik, Ph.D.

Anne Selvik, Ph.D.

Psykolog-spesialist

Jeg har spesialisert meg på:

1. Angstlidelser – generalisert angsthelseangst, sosial angst, agorafobi, panikkangst, enkle fobier.

Behandlingsmetode: Metakognitiv/kognitiv terapi

2. Tvangslidelser (obsessive compulsive disorder, kroppsdysmorfofobi).

Behandlingsmetode: Metakognitiv/kognitiv terapi

3. PTSD/posttraumatisk stresslidelse/traumer.

Behandlingsmetode: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

4. Relasjonelle problemer/personlighets-problematikk.

Behandlingsmetode: Affektbevissthetsintervjuet/ interpersonlig terapi

5. depresjoner.

Behandlingsmetode: Metakognitiv/kognitiv terapi og Affektbevissthetsintervjuet.

I tillegg jobber jeg med psykologiske problemstillinger som livsfasekriser, stress, utbrenthet, kjærlighetssorg, sinnemestring, rådgivning vedrørende viktige livsavgjørelser med mer.

Anne Selvik er psykolog i Oslo sentrum med over 25 års psykoterapi erfaring

Jeg er en aktiv terapeut som har stor glede av å overføre psykologisk kunnskap til mine klienter slik at de kan forbedre sin livskvalitet gjennom måten de tenker, føler og handler på. Jeg er kostnadseffektiv fordi de behandlingsmetodene jeg bruker, fungerer raskt. De metodene jeg bruker, er også de samme metodene forskning viser er veldig effektive.

Psykolog i Oslo sentrum rett ved Rådhuset
Psykolog i Oslo sentrum rett ved Rådhuset

Hovedfokuset mitt nå er å jobbe med individualterapi. Jeg har hatt privatpraksis siden 2006. Jeg har stor oppmerksomhet på den terapeutiske relasjon samt metode. Jeg bruker et bredt spekter av terapeutiske metoder. Tilnærmingen min kalles eklektisk, det vil si at det er klientens problemstillinger, personlighet og psykologiske behov som avgjør hvilke metoder og tilnærming som anvendes. Jeg har videreutdanning i Metakognitiv terapi (Neokognitivt institutt, 🇩🇰Danmark), traumebehandling (EMDR, Roger Solomon), Affektbevissthetsmetoden (2årig videreutdanning med Jon Monsen), 🧘Mindfulness (Viggo Johansen). Jeg har hele psykologutdanningen min fra 🇺🇸USA. Under grunnutdanningen i USA var hovedfokus på kognitive metoder (Cognitive Behavioral Therapy). I USA hadde jeg praksis og turnustjeneste ved veteransykehus, og har bred erfaring med traumebehandling.

Psykologen i Oslo kan hjelpe deg med blant annet:

Depresjon

Hovedsymptomene på depresjon er nedstemthet, interesse- og gledesløshet og mangel på energi. I tillegg kommer håpløshetsfølelse, redusert selvtillit og selvfølelse, redusert konsentrasjon og oppmerksomhet, søvnforstyrrelser og redusert appetitt. Hvis du føler dette innimellom, men kan oppleve glede og godt humør i hverdagen, er du ikke klinisk deprimert. Endringene i humør og energinivå må ha en varighet fra uker til måneder for å kunne bli kalt en depresjon.


Sosial angst, generalisert angst, panikkangst

Sosial angst er en frykt for å bli gransket kritisk av andre mennesker i en sosial gruppe. Ofte er disse gruppene bestående av fremmede eller mennesker man ikke kjenner så godt. Frykt for å bli sett på som uinteressant, nervøs eller rar er fremtredende. Fordi man fokuserer så mye på egne angstreaksjoner blir det ofte selvoppfyllende profetier i det man frykter; man låser seg, blir stille og innesluttet og klarer ikke å fungere sosialt.

Generalisert angstlidelse er overdrevne bekymringer. De med generalisert angst bekymrer seg for de samme tingene som alle andre; sykdom, økonomi, fremtidige ulykker. Men angsten er frittflytende og tilstede nesten hele tiden. Uro, manglende evne til å slappe av, spenningshodepine, nervøsitet, irritabilitet er noen av de fysiske symptomene. Man kan også utvikle «type 2» bekymringer; frykt for at angsten skal ødelegge livet og fremtiden.

Panikkangst er tilbakevendende anfall av panikk som er uforutsigbar. Man vet ikke når eller hvor den kan oppstå. Mange utvikler derfor unnvikelsesatferd (agorafobi); de slutter å bevege seg ut i situasjoner som kan utløse panikkanfallene. Dette kan føre til at man blir redd for å ta offentlig kommunikasjon, gå på kino, gå på jobben, gå i butikken. Noen blir helt isolert i hjemmene sine.


Vonde opplevelser, traumer

Enkelte små og store hendelser i livet kan dramatisk påvirke oss. Traumatiske hendelser kan være både katastrofale (terrorhandlinger, voldtekt; situasjoner der det er fare for liv og helse) eller ikke-katastrofale men likevel traumatisk for den enkelte. Vi kan gruble på disse vonde opplevelsene, kjenne på vonde følelser eller prøve å unnvike og tenke på dem. Disse hendelsene kan rett og slett invadere våre tanker og følelser, eller vi kan bruke mye energi på å undertrykke dem. Uansett er det viktig å bearbeide slike hendelser, små og store, katastrofale eller ikke-katastrofale, slik at man psykologisk sett blir hel igjen.


Livsfasekriser, livskriser, psykiske følgetilstander ved somatisk sykdom

Singel i slutten av 20-årene/30-årene; vil jeg finne noen å skape fremtiden sammen med? 40-års krise; har jeg tatt de riktige valgene, bør jeg gjøre noe annet? Overgangsalder og senere; pensjonisttilværelsen-utfordringen er mange i de forskjellige fasene vi går gjennom i livet.

Psykiske følgetilstander ved somatisk sykdom kan være mange og varierte. Når vi blir somatisk syke (kronisk lidelse, kreft med mer) utvikler mange psykiske symptomer som angst, depresjon, søvnproblemer, engstelse, grublinger, frykt, redsel. Vi kan også ha behov for å snakke om ting fra fortiden nettopp fordi døden kan kjennes nær.


Samlivsproblemer

Forventninger, kritikk, krangling, misnøye, utroskap. Parforholdet påvirkes, og mange trenger hjelp i individualterapi til å tenke nytt om sin egen og den andres rolle og plikter. Livet i et parforhold/kjernefamilie har for mange ikke blitt slik man forventet; lykkefølelsen uteblir og pliktfølelsen og/eller misnøyen overtar. Barna kan også påvirkes av en far eller mor som sliter med hverandre og/eller som sliter psykisk.


Problemer i samhandling med andre, redsel for avvisning

Dårlig veiledning fra foreldre og negative oppvekstvilkår kan føre til at man utvikler forsvarsmekanismer som fungerer dårlig i samspill med andre. Store kontrollbehov, urimelige bekreftelsesbehov på grunn av redsel for å bli avvist og andre dysfunksjonelle atferdsmønstre kan skape kaos og konflikt i mellommenneskelige relasjoner. Affekttoleranse og affektregulering er sentrale begreper her; vi må kunne tåle og kontrollere følelsene våre i samspill med andre mennesker. For mye unnvikelse kan være like problematisk som for mye utagering.

Psykologen i Oslo

Hvis du har psykisk smerte og ønsker en endring i livet, kan en time gi deg svar på om dette kan være noe for deg

Ofte stilte spørsmål om det å gå til en psykolog

Hva kan en psykolog hjelpe meg med?

En psykologen er ekspert på våre psykologiske behov og har mye kunnskap og kompetanse om hvordan vi mennesker tenker, føler og handler. Det er viktig å vite at man ikke trenger å være syk for å oppsøke en psykolog.

En psykolog kan hjelpe deg når ting i livet oppleves vanskelig og du trenger hjelp med å komme deg videre.

Hva kan jeg snakke med en psykolog om?

Du kan snakke med psykologen om det du har på hjertet. Psykologen vil spørre om ulike ting for å få et best mulig bilde av hvem du er er og hva du er opptatt av.

Hvorfor velge en privat  psykolog?

En fordel med en privat psykolog er at du får hjelp raskt. Å få rask hjelp kan ofte føre til at man trenger færre timer hos psykologen fordi man får hjelp med problemene før de vokser seg større. En annen fordel er at du kan gå så lenge du vil. I det offentlige er ofte antall timer du får i behandling begrenset.

Hvor lang ventetid er det hos psykologen?

I det offentlige helsevesenet er det lang ventetid for psykologhjelp. Normalt må du først til din fastlege som vil vurderer om du har behov for psykologhjelp. Deretter må fastlegen sende en henvisning. Den videre prosessen er ofte flere måneder lang og noen opplever at henvisningen blir avvist. I det private slipper du å vente lenge. Som regel får du time i løpet av noen få dager. I det siste tilbyr flere og flere private psykologer i Oslo, timebestilling på nett og du kan se når neste ledige time er.

Må man ha henvisning til psykolog?

Skal du til en psykolog via det offentlige, så er svaret ja. Du må da innom din fastlege og legen vil vurdere om du har behov for en psykolog. Når du blir henvist, kan det ta flere måneder før du får time. Dette er hovedgrunnen til at mange velger å gå til en privat psykolog. Velger du en privat psykolog, trenger du ikke noen henvisning.

Hva koster det å gå til privat psykolog?

Prisen for en privat psykolog i Oslo, koster mellom 1200 – 1700 for 45 til 50 minutter.
Å se en psykolog gjennom det offentlige (Psykolog med avtalehjemmel og psykologer ved eksempelvis DPS) koster en egenandel fra 345 kr pr time. Barn og ungdom under 18 år betaler ikke egenandel for å se en psykolog gjennom det offentlige.

Psykologen svarer på dine spørsmål

Har du et spørsmål til psykologen? Noe du lurer på om terapi? Spør i kommentarfeltet eller bruk kontaktskjemaet. Les hva andre ofte spør psykologen.


Psykologen i Oslo

Anne Selvik

Psykologen i Oslo – Psykologspesialist med lang erfaring i hjertet av Oslo