Få et bedre forhold til andre mennesker

Psykologen i Oslo – Psykolog med lang erfaring i hjertet av Oslo


Relasjonsproblemer Psykolog Oslo
Relasjonsproblemer – Psykologen i Oslo

Synes du at det er vanskelig å forplikte deg til noen? Sliter du med å forholde deg til barna dine, eller synes du det er vanskelig å kommunisere med familien din? Kanskje du ofte ender opp i argumenter med sjefen din, eller har problemer med å forholde deg til kolleger?

Opplever du ofte sjalusi og sinne ovenfor din partner? Er relasjonene dine ofte preget av en kamp om makt og maktforskjeller? du ikke overens med andre? Sliter du med nære relasjoner? Opplever du mye krangling, konflikt og utrygghet i relasjoner med andre mennesker som partnere, venner, familie og kolleger? Sliter du med tillit og trygghet i relasjoner til andre? Opplever du at det fort blir dårlig kommunikasjon i relasjoner med andre mennesker?


Relasjonsproblemer er svært vanlig og kan forbedres signifikant med terapi!

Vi er sosiale vesener og har det ikke godt av å isolere oss fra andre mennesker. Relasjoner er samtidig svært komplekse og at relasjoner til være problematisk fra tid til annen er ikke noe unormalt. Det å oppleve uoverensstemmelser, argumenter, krangling og konflikt er på en måte noe man må forvente kan skje, noe annet hadde vært urealistisk og en illusjon. Desto viktigere er det å heller legge vekt på hvordan man best tilnærme seg utfordringer fra tid til annen i viktige relasjoner til andre, altså heller rette fokus mot hvordan man best mulig kan håndtere og mestre slike utfordringer.

I tillegg, så har det økende presset fra det moderne liv med stadig endringer og enda høyere forventninger til å få til kompliserte relasjons mønstre, som for eksempel nye familie konstellasjoner etter separasjon og skilsmisse, kan bidra til mye stress og nye utfordringer som ikke kommer med noen «mal». Slike nye utfordringer i relasjoner kan resultere i argumenter og misforståelser med de rundt oss med konsekvenser som bidrar til at vi føler oss sinte, skuffet, avvist og ensom.


Samlivsproblemer

Hvis du lider på grunn av samlivsproblemer , kan rådgivning eller psykoterapi hjelpe deg å oppdage sunnere mønstre knyttet til andre.

Hva er vanlige eksempler på relasjonsproblemer?

 • regelmessige uenigheter, argumenter, krangler og konflikter
 • vanskeligheter med å forplikte seg til noen; problemer med å være i en tilknytningsrelasjon
 • vanskeligheter med å finne en partner, eller den rette partneren for deg
 • Dårlig kommunikasjon
 • relasjonsmønster preget av at du ofte slår opp med noen
 • maktdemonstrasjon og maktforskjeller i relasjoner
 • sjalusi, sinne og utroskap
 • problematiske vennskap og forhold
 • problemer i arbeidsforhold (med sjef og kolleger)
 • konflikter relatert til oppdragelse
 • Før- ekteskaps rådgivning

Hvilken relasjons relaterte problemer og utfordringer kan jeg søke terapi for?

 • Gjentakende mønster av argumenter, krangling og konflikt
 • Problemer knyttet til det å forplikte seg
 • Sjalusi og sinne
 • Separasjon og skilsmisse
 • Familie problemer
 • Utfordringer relatert til oppdragelse
 • Utroskap og utenomekteskapelige affærer
 • seksuelle problemer
 • vold
 • dårlig kommunikasjon
 • blandede familier

Psykologen i Oslo

There is a certain leverage of how far you can go in your life on your own, alone. At times, we need to hire the best, so that our life will not keep falling through our gaps

Hvordan kan terapi hjelpe meg til å forbedre mine relasjoner?

Å kunne snakke om kompliserte relasjons dynamikker med noen utenfra vil kunne gi deg et trygt, høyst konfidensielt og objektivt sted til å ta opp vanskelige temaer og diskutere dine bekymringer og utfordringer i relasjon til andre mennesker i ditt liv. En profesjonell psykolog vil kunne hjelpe deg til å få innsikt i hva som er kjernen til problemene du opplever og hjelp til å forstå og identifisere hvilken faktorer som er med på å opprettholde slike mønstre. Dette vil bidra til større forståelse og klarhet rundt endringene som trengs for å utvikle sunnere relasjoner, også ved hjelp av forbedring av kommunikasjonsevner.


Relasjoner

Slik vil du kunne bevege deg i retning av å utvikle mer meningsfulle, givende og mindre stressende relasjoner til andre mennesker.

Samtidig, så er den terapeutiske relasjonen, eller alliansen som det også kalles, også en viktig modell for god kommunikasjon, og vil hjelpe deg med å bli mer bevisst på hvilken behov du har i relasjoner til andre og hjelpe med selvinnsikt på hvordan du ønsker å bli behandlet av andre mennesker og hvilken grenser du trenger å sette for å føle deg verdsatt, respektert, validert og trygg. Du vil oppnå en større opplevelse av kontroll og være i stand til å ta gode valg og utvikle mer positive og sunnere relasjoner med andre.


10 tegn på at forholdet er over…Les mer

Kontakt Psykologen i Oslo