Utbrenthet Behandling Psykolog Oslo

Utbrenthet Behandling Psykolog Oslo

Utbrent og utmattet uten årsak?

Sliter du med intens og vedvarende tretthet selv etter at du burde vært uthvilt? Føler du deg utmattet og tiltaksløs til enhver tid?

Her finner du noen av de viktigste symptomer på kronisk utmattelsessyndrom. Ikke alle opplever alle disse symptomene, og det kan være en rekke andre symptomer som ikke er oppført her. Disse er kun noen av nøkkelsymptomene.

Symptomer på CFS/ME

  • Alvorlig mangel på energi og tretthet selv etter at du har sovet optimalt
  • At du fort blir utmattet etter minimale fysiske og/eller psykiske anstrengelser
  • Muskel og leddsmerter
  • Hodepine
  • Følsomhet for lys og høyt støynivå
  • Problemer med korttids hukommelse og konsentrasjon
  • Søvnforstyrrelser
  • Psykiske vansker som depresjon, angst, irritabilitet og panikkanfall
  • Mindre vanlige symptomer som svimmelhet, overflødig svetting, balanseproblemer og problemer med å kontrollere kroppstemperatur

Hva er utbrenthet eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS/ME)?

Chronic Fatigue

Utbrenthet eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS/ME) er en tilstand av intens tretthet og utmattelse. Sliter du med dette så kan psykologisk rådgivning og kognitiv/metakognitiv terapi være til hjelp. Les mer her

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand sentrert rundt symptomer på alvorlig tretthet og utmattelse.
Selv om begge begrepene brukes om hverandre har det vært betydelig debatt om hvorvidt disse begrepene refererer til de samme eller forskjellig tilstander. Det finnes ikke fullstendig oversikt over hvor mange som lider av kronisk utmattelsessyndrom ME i Norge. Omtrent 250.000 mennesker i Storbritannia lider av CFS/ME. Tilstanden er vanligst hos kvinner og utvikler seg vanligvis i 20- til 40-årene.

Finnes det effektiv behandling for kronisk utmattelsessyndrom?

Det er per i dag ingen kur for kronisk utmattelsessyndrom. Behandling er primært rettet mot å håndtere symptomer og hjelpe klienten til å tilpasse seg dagliglivet. Vi kan tilby psykologisk hjelp og støtte til personer med kronisk utmattelsessyndrom som kan bidra til å forbedre både fysisk og følelsesmessige velvære.

Hvordan kan rådgivning hjelpe med kronisk utmattelsessyndrom?

Selv om ingen nåværende kur finnes for kronisk utmattelsessyndrom, kan vi tilby profesjonell hjelp til hvordan best håndtere symptomene og overvinne de psykologiske problemene som omgir denne tilstanden. Spesielt kan negative følelser som stress, sinne, frykt, frustrasjon og avmakt forverre symptomene og føre til en ond sirkel av oppgitthet og at man mister motet. Terapi kan hjelpe med å bryte disse negative sirklene. Profesjonell psykologhjelp kan også bidra til at man utvikler effektive mestringsstrategier. Ved å identifisere negative tanker og atferd, samt få teknikker til å mestre tanker og følelser, kan personen begynne å øke opplevd følelse av kontroll over egen tilstand og mestre symptomene mer effektivt.

Litt fakta om CFS/ME

Hva er CFS/ME?

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og uten kjent årsak.

Hva betyr CFS?

CFS betyr Chronic fatigue syndrom, betyr «kronisk utmattelsessyndrom».

Er det noe forskjell på ME og CFS?

I faglitteratur og forskning brukes begrepene ME og CFS vanligvis synonymt eller om hverandre. CFS, Chronic fatigue syndrom, betyr «kronisk utmattelsessyndrom».

Hva betyr ME?

ME er en forkortelse av Myalgic encephalomyelitis, som oversettes til «myalgisk encefalomyelitt» på norsk, men betegnelsen «myalgisk encefalopati» brukes også. Myalgi betyr «muskelsmerter», encefalon kommer fra gresk og betyr «hjerne», myelon betyr «ryggmarg». Pati betyr «lidelse» og itt står for «betennelse».

ME vs CFS?

Mange pasienter foretr​ekker benevnelsen «myalgisk encefalopati», fordi de mener at begrepet «kronisk utmattelsessyndrom» bagatelliserer tilstanden. På den annen side har begrepet «ME» blitt kritisert fordi det ikke er påvist sykdom i hjernen og ryggmargen hos pasientgruppen. Nå for tiden brukes gjerne begge navnene som et kompromiss og anerkjennelse av begge synspunktene.

Kontakt Psykologen i Oslo