Utbrenthet Behandling Psykolog Oslo

Utbrenthet Behandling Psykolog Oslo

Utbrent og utmattet uten årsak?

Sliter du med intens og vedvarende tretthet selv etter at du burde vært uthvilt? Føler du deg utmattet og tiltaksløs til enhver tid? Føler du deg utbrent på en annerledes måte enn å bare føle at du er lei?

Her finner du noen av de viktigste symptomer assosiert med kronisk utmattelsessyndrom. Ikke alle opplever alle disse symptomene, og det kan være en rekke andre symptomer som ikke er oppført her. Disse er kun noen av nøkkel symptomene og må ha vært tilstede i minst seks måneder for at noen diagnose skal kunne stilles.

Symptomer på CFS/ME

  • Alvorlig mangel på energi og tretthet selv etter at du har sovet optimalt
  • At du fort blir utmattet etter minimale fysiske og/eller psykiske anstrengelser
  • Muskel og leddsmerter
  • Hodepine
  • Følsomhet for lys og høyt støynivå
  • Problemer med korttids hukommelse og konsentrasjon
  • Søvnforstyrrelser
  • Psykiske vansker som depresjon, angst, irritabilitet og panikkanfall
  • Mindre vanlige symptomer som svimmelhet, overflødig svetting, balanseproblemer og problemer med å kontrollere kroppstemperatur

Hva er utbrenthet eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS/ME)?

Chronic Fatigue

Utbrenthet eller Chronic Fatigue Syndrome (CFS/ME) er en tilstand av intens tretthet og utmattelse. Sliter du med dette så kan psykologisk rådgivning og kognitiv atferdsterapi være til hjelp. Les mer her

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand sentrert rundt symptomer på alvorlig tretthet og utmattelse.
Selv om begge begrepene brukes om hverandre har det vært betydelig debatt om hvorvidt disse begrepene refererer til de samme eller forskjellig forhold. Ingen har skikkelig oversikt over hvor mange som lider av kronisk utmattelsessyndrom ME i Norge. Omtrent 250.000 mennesker i Storbritannia lider av CFS/ME. Selv om alle potensielt kan lide av denne tilstanden, så er den muligens mer vanlig hos kvinner og utvikler seg mest sannsynlig i tidlig 20-årene til midten av 40-årene.

Noe som ofte er forvirrende med CFS/ME, er at det ofte vil være tider når de vanligste symptomene som følelser av itens tretthet og utmattelse avtar og man opplever å være i stand til å nyte daglige aktiviteter. Samtidig så kan dette fort skifte og symptomene kan andre ganger alvorlig påvirke hverdagen, generell helse og opplevelsen av lykke.
Symptomene på CFS/ME varierer ofte en del fra person til person. Det finnes allikevel noen generelle symptomer. De vanligste kjennetegnene er: følelser av intens tretthet og utmattelse, problemer med hukommelse, konsentrasjon og en generell følelse av ubehag eller mangel på velvære. Mange av disse symptomene overlapper med de av depresjon, inkludert dårlig konsentrasjon, ekstrem tretthet, og søvnforstyrrelser. Det er imidlertid tilstedeværelsen av de fysiske symptomene på CFS/ME som skiller diagnosen.

Finnes det en kur for kronisk utmattelsessyndrom?

Det er per i dag ingen kur for kronisk utmattelsessyndrom. Behandling er primært rettet mot å håndtere symptomer og hjelpe klienten til å tilpasse seg dagliglivet. Vi kan tilby psykologisk hjelp og støtte til personer med kronisk utmattelsessyndrom som muligens kan bidra til å forbedre både fysisk og følelsesmessige velvære.

Hvordan kan rådgivning hjelpe med kronisk utmattelsessyndrom?

Selv om ingen nåværende kur finnes for kronisk utmattelsessyndrom, så kan vi tilby profesjonell hjelp til hvordan best mulig håndtere symptomer og overvinne både de psykologiske og følelsesmessige problemer som omgir denne tilstanden. Spesielt kan negative følelser som stress, sinne, frykt, frustrasjon og avmakt forverre symptomene og føre til en ond sirkel av oppgitthet og at man mister motet. Terapi kan bryte disse negative syklusene ved primært å hjelpe til med å takle disse komplekse og ofte sterke negative følelsene assosiert med kronisk utmattelsessyndrom.  Profesjonell psykologhjelp kan også bidra til å utvikle effektive mestringsstrategier for å endre måten personen tenker, føler og oppfører seg. Ved å identifisere slike negative tanker og atferd, kan personen begynne å øke opplevd følelse av kontroll over egen tilstand og slik mestre symptomene mer effektivt. Kognitiv atferdsterapi har vist seg effektiv med tanke på å redusere stress assosiert med kronisk utmattelse. Som oftest vil man kombinere flere metoder for å skreddersy behandlingen til personens spesifikke behov for optimale resultater

Litt fakta om CFS/ME

Hva er CFS/ME?

CFS/ME er en sykdom som rammer i ulik grad og uten kjent årsak.

Hva betyr CFS?

CFS betyr Chronic fatigue syndrom, betyr «kronisk utmattelsessyndrom».

Er det noe forskjell på ME og CFS?

I faglitteratur og forskning brukes begrepene ME og CFS vanligvis synonymt eller om hverandre. CFS, Chronic fatigue syndrom, betyr «kronisk utmattelsessyndrom».

Hva betyr ME?

ME er en forkortelse av Myalgic encephalomyelitis, som oversettes til «myalgisk encefalomyelitt» på norsk, men betegnelsen «myalgisk encefalopati» brukes også. Myalgi betyr «muskelsmerter», encefalon kommer fra gresk og betyr «hjerne», myelon betyr «ryggmarg». Pati betyr «lidelse» og itt står for «betennelse».

ME vs CFS?

Mange pasienter foretr​ekker benevnelsen «myalgisk encefalopati», fordi de mener at begrepet «kronisk utmattelsessyndrom» bagatelliserer tilstanden. På den annen side har begrepet «ME» blitt kritisert fordi det ikke er påvist sykdom i hjernen og ryggmargen hos pasientgruppen. Nå for tiden brukes gjerne begge navnene som et kompromiss og anerkjennelse av begge synspunktene.

Kontakt Psykologen i Oslo