NEO-PI-R

NEO-PI-R

Test NEO- Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) Forfattere – Copyright Utviklet av Costa og McCrae, 1992. Rettigheter for distribusjon og salg i Norge innehas av Gyldendal Norsk Forlag. Bruksområde NEO-PI-R er basert på fem-faktor modellen (FFM) for personlighet, og måler dimensjonelt de fem hovedområdene i FFM (nevrotisisme, ekstraversjon, åpenhet for erfaring, medmenneskelighet og planmessighet). Brukes mye i[…]

Tester i bruk innen psykisk helsevern

Oversikten som følger er kun ment som en kort oppsummering av relevante parametre som er viktig å vurdere før en test tas i bruk. Testene er selektert fordi de enten brukes i utstrakt grad i psykisk helsevern, eller de anbefales brukt av kliniske psykologer og nevropsykologer for kartlegging av klinisk psykologiske og nevrokognitive problemer hos[…]