Psykobloggen

Tester i bruk innen psykisk helsevern

Oversikten som følger er kun ment som en kort oppsummering av relevante parametre som er viktig å vurdere før en test tas i bruk. Testene er selektert fordi de enten brukes i utstrakt grad i psykisk helsevern, eller de anbefales brukt av kliniske psykologer og nevropsykologer for kartlegging av klinisk psykologiske og nevrokognitive problemer hos[…]

10 tegn på at forholdet er over – Del 1 av 3

Er det bare en vanskelig periode, eller er forholdet virkelig over? Her er de topp 10 vanligste årsakene til at forhold ryker og hvordan unngå at forholdet ditt ryker? Grunnregel Aldri tillat noen å være din prioritet mens du samtidig tillater de at du kun forblir deres valg Psykologen i Oslo Mark Twain De fleste av oss søker og[…]

PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire

Test Personality Diagnostic Questionnaire-4/4+ (PDQ-4/PDQ-4+) Forfattere – Copyright Hyler, 1994; Hyler et al., 1988 Copyright: Steven E. Hyler, engelsk versjon kan fritt lastes ned fra internett. Forfatter skal kontaktes før bruk innen forskning/ oversettelse igangsettes. Bruksområde DSM-IV akse II diagnoser (personlighetsforstyrrelse) Reliabilitet validitet Kappa coeff. (test- restest) .50-.60 som snitt, høyere for noen PD, uakseptabelt[…]

Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju

Test M.I.N.I.; Mini Internasjonalt Nevro-psykiatrisk Intervju Forfattere – Copyright Lecrubier, et al., Paris Sheehan et al., Tampa, USA. Første versjon utkom i 1994. Copyright: Sheehan & Lecrubier. Bruksområde DSM-IV akse I diagnoser (symptomlidelsene). Kun screening. Ikke et fullgodt diagnostisk verktøy. Forfattere anbefaler å bruke DSM-IV ved endelig fastsettelse av diagnose. Dette begrenser nytteverdien i Norge[…]

MADRS

Test MADRS – Depression Rating Scale  Forfattere – Copyright Montgomery & Aasberg (1979). British Journal of Psychiatry, 134: 382-389. Copyright: Royal College of Psychiatrist, UK Bruksområde Brukes for å måle dybden i en depressiv tilstand og som hjelpemiddel til å følge opp en behandling. Ikke en diagnostisk skala. Krever kunnskap om depresjon og trening i[…]

Hvorfor streber vi etter å bli lykkelig hele tiden? Hvorfor er det ikke godt nok å være tilfreds?

Det største problemet og utfordringen med ‘lykke’, er at vi ofte ikke er i stand til å finne ut av hva som kunne ha gjort oss lykkelige. Det kan til tider, og som oftest, være svært vanskelig å forestille seg nøyaktig hvor lykkelig man kunne bli dersom man gjorde eller mottok det ene eller det[…]

Er jakten på Lykke til nytte?

Som oftest så går vi ut i fra at lykke er det vi vil og ønsker til det ytterste, uansett pris. Ofte, så blir lykken selve målet for våre liv. Men ifølge Jacques Lacan, fransk psykoanalytiker, så er lykken intet annet en ett ‘svik mot våre begjær’ (Žižek, 2002). Dette betyr at i det øyeblikket at vi oppnår eller[…]

Could we afford less order in our life (if any)?

So, yet another year has come to an end. And our list of new year’s resolution is breathing us in the neck, once again… How is it to have complete, total order in oneself, is that possible?  Though, one question disturbs us in the first morning of 2019 (as in every first morning of the[…]