NEO-PI-R

NEO-PI-3 Personlighetstest

Test

NEO- Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R)

Forfattere – Copyright

Utviklet av Costa og McCrae, 1992. Rettigheter for distribusjon og salg i Norge innehas av Gyldendal Norsk Forlag.

Bruksområde

NEO-PI-R er basert på fem-faktor modellen (FFM) for personlighet, og måler dimensjonelt de fem hovedområdene i FFM (nevrotisisme, ekstraversjon, åpenhet for erfaring, medmenneskelighet og planmessighet). Brukes mye i veiledning og i arbeidspsykologiske sammenheng, samt for å vurdere personlighetstrekk hos pasienter i kliniske settinger.

Reliabilitet validitet

Høy intern konsistens (alpha koeffisienter fra 0.86-0.95) for faktor skårer. Test-retest reliabilitet (over et 6-7års intervall) fra 0.63-0.83 for de fem faktorene (selv- rapportering og vurdering av andre). Validitetsdata viser at testen korrelerer godt med liknende skalaer fra varierte tester som måler relaterte teoretiske konstruksjoner (se Handbook of Psychiatric Measures).

Norsk oversettelse

Oversatt til norsk av Hilmar Nordvik, Laila Eriksen Østbø og Øyvind Lund Martinsen. NEO Assessment AS kontaktes for å bli godkjent som bruker. Gyldendal Akdemiske står for salg av testen.

Verdi

Nyttig og viktig vurdering i kliniske sammenheng; pasienten’s underliggende personlighetstrekk kan få en større plass i behandlingen, ikke bare patologi fokusering. Brukes i kliniske sammenheng i dag for å relativt vurdere pasienter’s personlighetstrekk opp mot psykisk sunne individer og for konseptualisering av effekten av personlighetstrekk ift aktuell klinisk psykologisk symptomatologi og fungering.

PDQ 4-Personality Diagnostic Questionnaire
NEO-PI-3 Personlighetstest
NEO-PI-3 Personlighetstest
NEO-PI-R